Pozostało min

Embedded Finance w faktoringu – automatyzacja procesów faktoringowych

  • 11.12.2023
  • 9 min

Branża faktoringowa doświadcza prawdziwej rewolucji dzięki rosnącej roli zintegrowanych usług finansowych, znanych jako Embedded Finance. Przekształcają one tradycyjne modele biznesowe, a w tandemie z automatyzacją na platformie Fintin, otwierają nowe możliwości. Dzięki Embedded Finance, firmy faktoringowe mogą oferować bardziej spersonalizowane usługi, co z kolei może zwiększyć zadowolenie i lojalność klientów a właścicielom kanałów cyfrowych umożliwić tworzenie nowych źródeł przychodów.

Embedded Finance a branża faktoringowa

Według firmy Capgemini, 60% MŚP chciałoby korzystać ze zintegrowanych usług finansowych, aby usprawnić swoje procesy płatnicze, a 50% uważa, że dałoby im to dostęp do lepszych danych, które mogą być używane do poprawy operacji. Zastanówmy się więc, jak koncepcja Embedded Finance może pomóc budować, rozwijać i skalować usługi faktoringowe w dowolnym środowisku online.

Embedded Finance, prosty odwócony factoring wybór produktu na platformie e-commerce wybór płatności przez faktoring wypełnienie wniosku szybka analiza i zatwierdzenie realizacja zakupu zarządzanie płatnościami

Embedded Finance to koncepcja integrowania usług finansowych z innymi produktami i platformami, które tradycyjnie nie były związane z finansami. Firmy z różnych sektorów mogą teraz oferować swoim klientom usługi finansowe (najczęściej firm trzecich), takie jak płatności, ubezpieczenia czy pożyczki, bezpośrednio w ramach swoich aplikacji czy platform. To podejście nie tylko zwiększa wygodę dla użytkownika, ale również otwiera nowe strumienie przychodów dla firm, które mogą teraz oferować dodatkowe usługi.

W branży faktoringu, w której kluczowe jest zapewnienie szybkiego finansowania, to nowa droga nie tylko na pozyskanie nowych klientów, ale także na zwiększenie ich lojalności, ułatwienie dostępu do usługi oraz zmniejszenie kosztów. Faktoring wykorzystujący Embedded Finance jest szczególnie korzystny dla MŚP, które często borykają się z problemami związanymi z płynnością finansową, a nie mają zasobów i czasu na poszukiwanie alternatywnych form finansowania bieżącej działalności.

Można powiedzieć więc, że Embedded Finance to nowy ekosystem, który przynosi spójne korzyści na różnych płaszczyznach branży faktoringu. Dla właściciela kanału, takiego jak platforma e-commerce, oznacza to tworzenie nowych strumieni przychodów poprzez prowizje z transakcji faktoringowych, jednocześnie zwiększając wartość oferty dla użytkowników. Ta integracja usług finansowych staje się atutem wyróżniającym na tle konkurencji, przyciągając i utrzymując klientów dzięki dodanej wartości i wygodzie. Klienci końcowi, najczęściej przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, zyskują dzięki temu dostęp do uproszczonego i szybkiego finansowania swoich faktur. Uproszczony proces aplikacyjny, zintegrowany z codziennymi narzędziami biznesowymi, oszczędza czas i umożliwia lepszą kontrolę nad przepływem gotówki, co jest kluczowe dla stabilności finansowej.

Z kolei dla firm faktoringowych, wykorzystanie idei Embedded Finance oznacza możliwość dotarcia do nowych segmentów rynku i rozszerzenia bazy klientów. Ponadto, dostęp do danych transakcyjnych i biznesowych pozwala na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka i lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Zintegrowane systemy i automatyzacja procesów przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia ogólnej efektywności operacji faktoringowych, co jest korzystne zarówno dla firm faktoringowych, jak i ich klientów.

Embedded Finance w faktoringu jako narzędzie tworzenia nowych kanałów sprzedaży

Jednym z wyzwań, przed którym stają firmy oferujące usługi faktoringowe, jest skuteczne skalowanie biznesu w sposób, który umożliwi korzystanie z tych usług przez większą liczbę mniejszych podmiotów. Dla tych mniejszych firm, faktoring staje się częścią rosnącego trendu odroczonych płatności, znanych jako Buy Now Pay Later (BNPL). Oczekują one, że cały proces będzie maksymalnie prosty i najlepiej zrealizowany w ramach jednego kanału.

W tym kontekście, Embedded Finance staje się kluczowym rozwiązaniem, umożliwiającym integrację produktów finansowych, takich jak faktoring z niemal każdym produktem nie-finansowym. To podejście ma szczególne znaczenie w branży e-commerce, gdzie czas realizacji transakcji ma bezpośredni wpływ na dochód i lojalność klientów. Embedded Finance umożliwia transparentne połączenie usług finansowych skoncentrowanych na obszarze B2B. Warto oczywiście wspomnieć, że trend ten nie jest ograniczony tylko do faktoringu; odroczone płatności stają się coraz ważniejszym obszarem działania dla firm operujących w leasingu, bankowości czy płatnościach.

Aby ułatwić branży finansowej i e-commerce łatwe zaimplementowanie idei Embedded Finance w praktyce, stworzyliśmy Aktywną Wtyczkę – moduł platformy Fintin, zaprojektowany, aby wspierać integrację usług finansowych z różnymi platformami e-commerce i aplikacjami biznesowymi. Dzięki elastycznym opcjom konfiguracji, Aktywna Wtyczka pozwala na dopasowanie sposobu finansowania bezpośrednio do interfejsu użytkownika strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniając płynne doświadczenie zakupowe i finansowe w jednym spójnym systemie.

Korzystając z Aktywnej Wtyczki, firmy mogą oferować klientom opcję faktoringu w modelu BNPL bez konieczności opuszczania ich ekosystemu cyfrowego, co jest znaczącym udogodnieniem względem tradycyjnych metod finansowania, gdzie klient często zostaje przekierowany na zewnętrzne strony. Wtyczka ta, dzięki integracji z modułami platformy Fintin, umożliwia również włączenie dowolnego innego sposobu finansowania zakupu do wybranej strony internetowej lub aplikacji, co przekłada się na szybszą implementację, obniżenie kosztów wdrożenia oraz możliwość konfiguracji zgodnie z potrzebami biznesowymi.

Więcej na temat modułu Aktywna Wtyczka znajdziesz w artykule: Aktywna Wtyczka – usługi finansowe dla e-commerce.

Automatyzacja obsługi procesów faktoringowych klienta w dowolnym kanale

Dla Klientów firm faktoringowych, jednym z najważniejszych elementów jest szybkość i wygoda procesów – to także podstawa, jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań typu Embedded Finance. Dzięki swojej modułowości Fintin umożliwia automatyzację interakcji z klientami, dostosowaną do konkretnych potrzeb danej organizacji. To, w połączeniu z możliwością personalizacji ofert i usług, nie tylko zwiększa satysfakcję klientów, ale również przyczynia się do budowania długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i dostarczaniu wartości dodanej.

Zastosowanie technologii takich jak AI, uczenie maszynowe oraz analityka danych umożliwia dostawcom usług faktoringowych optymalizację procesów biznesowych, co przejawia się zarówno w zwiększeniu wydajności jak i redukcji kosztów operacyjnych. Platforma Fintin umożliwia automatyzację wielu rutynowych zadań, takich jak weryfikacja dokumentów czy klasyfikacja danych, co pozwala zespołom skoncentrować się na zadaniach wymagających analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Dzięki elastyczności Fintin, integracja z obecnym ekosystemem IT w firmach faktoringowych jest uproszczona, co zapewnia płynną komunikację między różnymi systemami i bazami danych. To ułatwia i przyspiesza procesy takie jak zarządzanie należnościami, ocena ryzyka kredytowego, a także umożliwia efektywniejsze zarządzanie płynnością finansową. Platforma oferuje także wsparcie w zakresie compliance, zapewniając zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi i standardami bezpieczeństwa, co jest kluczowe w branży, która opiera się na wrażliwych danych finansowych.

Cyfrowy Asystent poprawi obsługę klienta

Firmy faktoringowe, które zajmują się finansowaniem przedsiębiorstw poprzez zakup ich wierzytelności, są szczególnie narażone na złożoność procesów biurokratycznych, które mogą niepotrzebnie zabierać czas zarówno klientów, jak i pracowników. W wypadku wykorzystania rozwiązań Embedded Finance warto zadbać o to, by Klient firmy faktoringowej cały proces odbierał maksymalnie prosto, intuicyjnie i płynnie. W ramach platformy Fintin, z pomocą przyjdzie mu Cyfrowy Asystent, wykorzystujący zaawansowaną sztuczną inteligencję i technologie Natural Language Processing (NLP).

łatwe dopasowanie do layoutu
konfigurowalne kalkulatory
integracja z formularzami
plug & play
współpraca z innymi modułami Fintin

Cyfrowy Asystent, działający na silniku Actionbota, rewolucjonizuje sposób, w jaki klienci wchodzą w interakcję z firmami faktoringowymi. Użytkownicy, zamiast zmagać się z zawiłościami formularzy i wniosków, mogą teraz prowadzić intuicyjną konwersację z botem, który krok po kroku przeprowadzi ich przez niezbędne procedury. To oznacza, że informacje potrzebne do przetworzenia wniosku są zbierane sprawnie i bez błędów, co znacząco skraca czas i zwiększa efektywność procesów.

Zalety tego rozwiązania są wielowymiarowe. Po pierwsze, klient doświadcza usługi na wyższym poziomie dzięki prostemu i przyjaznemu interfejsowi, zbliżonemu do tego, do czego klienci są już przyzwyczajeni (jak aplikacje komunikacyjne typu Whatsapp czy Messenger). Po drugie, Cyfrowy Asystent automatyzuje rutynowe zapytania i operacje, odciążając pracowników faktora. Po trzecie, rozwiązanie zapewnia pełną elastyczność systemu, który może być dostosowany do specyficznych potrzeb firmy i jej klientów, a także ma możliwość integracji z innymi modułami platformy Fintin. Takie kompleksowe podejście do zarządzania procesami nie tylko przyspiesza obsługę, ale również otwiera drzwi do dalszej automatyzacji i optymalizacji działań.

W kontekście Embedded Finance, gdzie usługi finansowe są wbudowane bezpośrednio w różne platformy biznesowe, Cyfrowy Asystent stanowi idealny element zwiększający płynność operacji finansowych i dostępność usług. Dzięki niemu firmy faktoringowe mogą zaoferować swoim klientom nowoczesne i wygodne rozwiązania, które są nie tylko zgodne z aktualnymi trendami cyfrowymi, ale także realnie wpływają na jakość obsługi i doświadczenie użytkownika.

Więcej o Cyfrowym Asystencie w świecie faktoringu przeczytasz na naszym blogu.

Embedded Finance w faktoringu: podsumowanie

Embedded Finance zmienia reguły gry w świecie B2B, oferując nowe możliwości dla firm faktoringowych i ich klientów. Zintegrowane usługi finansowe nie tylko usprawniają operacje i redukują koszty, ale również otwierają nowe strumienie przychodów i możliwości dla spersonalizowanych usług. W erze, gdzie personalizacja i efektywność są kluczowe, Embedded Finance staje się nieodłącznym elementem ekosystemu finansowego. Dodatkowo, dzięki Embedded Finance firmy z branży finansowej uzyskują dostęp do dużej ilości danych, dotyczących klientów z różnych kanałów cyfrowych  – te dane mogą być używane do tworzenia wnikliwych analiz i raportów, które pomogą w lepszym zrozumieniu potrzeb i zachowań klientów.

Dzięki temu, firmy faktoringowe mogą oferować bardziej spersonalizowane usługi, co z kolei może zwiększyć zadowolenie i lojalność klientów. W erze, gdzie personalizacja staje się coraz ważniejsza, zdolność do dostosowania usług do indywidualnych potrzeb klienta może być kluczowym czynnikiem różnicującym.

© 2024 - TUATARA. All Rights Reserved