Pozostało min

Jak łatwo wdrożyć Kartotekę Klienta (CIF)

  • 02.12.2022
  • 3 min

Jednym z najważniejszych elementów systemów sektora finansowego jest kartoteka klienta (CIF). Dobrze wdrożona, przyspiesza obsługę spraw i procesów łącząc dane z różnych systemów, platform czy mikro usług w jednym wspólnym widoku 360. Dzięki kartotece klienta, pracownicy instytucji finansowej uzyskują wygodny wgląd we wszystkie usługi, umowy, środki trwałe czy wnioski kontrahenta.

Czym jest kartoteka klienta / kontrahenta (Customer Information File – CIF)  

CIF to nic innego jak część systemu, który konsoliduje wszystkie informacje o kontrahencie firmy i łączy je z podstawowymi informacjami demograficznymi w celu stworzenia aktualnego obrazu jego relacji z bankiem, firmą leasingową czy ubezpieczycielem. Dobrze przygotowany CIF skutecznie wspiera działania operacyjne, dzięki niemu pracownicy instytucji finansowych mogą swoje działania opierać na bieżących, aktualnych danych – nie tracąc przy tym wglądu w informacje historyczne czy archiwalne.

Kartoteka Klienta (CIF) to system, który gromadzi informacje o koncie kklienta i łączy je z podstawowymi informacjami demograficznymi, tworząc aktualny pogląd relacji z klientem. Źródło: Gartner

W Fintinie, kartoteka klienta / kartoteka kontrahenta to jeden z submodułów Obsługi Spraw, modułu ułatwiającego i automatyzującego obsługę sprawy. To centralne miejsce, w którym zobaczysz całą historię relacji z danym podmiotem, w formie Widoku 360. Warto dodać, że w przeciwieństwie do niektórych innych aplikacji tego typu, w Fintin kontrahenci będący klientami są logiczne oddzieleni od tych, którzy są Partnerami firmy (i np. dostarczają swoje przedmioty lub usługi na rzecz firmy lub sprzedają finansowane towary).

Dzięki takiemu podejściu finansujący zyskuje elastyczność konfiguracji relacji ze swoimi partnerami, a operacje związane z klientami posiadają odseparowaną domenę procesów zachodzących z ich udziałem. Pozwala to uzyskać różny poziom szczegółowości Widoku 360, przyspieszając i upraszczając obsługę posprzedażową tam, gdzie jest to możliwe. 

Podobnie, jak w wypadku innych modułów czy submodułów Fintina, także CIF wdrożony może być w niemal dowolnym środowisku uruchomieniowym, integrując się z wybranymi platformami, systemami i aplikacjami.  Co więcej, mimo, że stanowi część Obsługi Spraw, może zostać wdrożony zupełnie niezależnie. Daje to możliwość wykorzystania kartoteki klienta / kontrahenta w sposób dokładnie wpisujący się w działania operacyjne instytucji finansowej (np. banku, firmy leasingowej, faktoringowej czy ubezpieczyciela).

Widok 360 na wszystkie sprawy klienta i kontrahenta

Dzięki zastosowaniu kartoteki klienta / kontrahenta wszystkie procesy związane z obsługą danego konta mogą być przeprowadzone szybciej i skuteczniej. Widok 360 daje nam możliwość błyskawicznego wglądu m.in. w: 

  • Wszystkie umowy zawarte z naszą firmą 
  • Cały harmonogram relacji firmy z danym klientem czy kontrahentem
  • Saldo umowy 
  • Wszystkie środki trwałe 
  • Wszystkie wnioski, wraz ze stanem ich realizacji 
  • Informacje ze zintegrowanych systemów, platform i aplikacji
Widok 360 daje nam możliwość błyskawicznego wglądu m.in. na:
wszystkie umowy zawarte z naszą firmą, cały harmonogram relacji firmy z danym klientem czy kontrahentem, saldo umowy, informacje ze zintegrowanych systemów, platform i aplikacji, wszystkie środki trwałe, wszystkie wnioski, wraz ze stanem ich realizacji

Fintin bezpiecznie przechowuje wszystkie dane, także te zgłoszone w zewnętrznych systemach lub własnych modułach. Daje to firmie całościowy wgląd w sytuację danej relacji, pozwala podejmować trafniejsze i szybsze decyzje, a w efekcie skraca czas potrzebny na każdy element procesu, polepszając doświadczenie klienta czy kontrahenta, zwiększając jego zaufanie oraz usprawniając wszystkie procesy posprzedażowe i te dotyczące bieżącej obsługi.

Fintin – innowacyjna platforma finansowa

Używając elastycznych modułów, z których każdy zawiera gotowe, predefiniowane procesy i integracje zgodne z biznesowymi domenami, możesz łatwo dostosować usługę do wymagań klientów. Możesz wybrać wszystkie dostępne moduły albo tylko te, których potrzebujesz, takie jak Wirtualny Salon, Aktywna Wtyczka, Centrum API, Cyfrowy Asystent, Obsługa Spraw, moduł do zarządzania Inteligentnymi Dokumentami oraz agregator do Otwartej Bankowości. 

© 2024 - TUATARA. All Rights Reserved