Pozostało min

Jak hiperautomatyzacja w biznesie zwiększa efektywność operacyjną?

 • 18.03.2024
 • 10 min

Przejście od tradycyjnej automatyzacji do hiperautomatyzacji powoli staje się kluczem do sukcesu dla nowoczesnych przedsiębiorstw. W swojej podstawowej formie automatyzacja od dawna była istotnym czynnikiem zwiększającym efektywność operacyjną. Hiperautomatyzacja w biznesie wynosi ten koncept na nowy poziom, wykorzystująć zaawansowane technologie do poprawy i usprawnienia procesów biznesowych. W artykule skupiamy się na ewolucji automatyzacji, roli, jaką sztuczna inteligencja pełni w hiperautomatyzacji oraz w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać jej zalety.

Czym jest hiperautomatyzacja?

Hiperautomatyzacja to zaawansowane podejście do automatyzacji, które wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, czy robotyka, aby zautomatyzować większość procesów biznesowych. Jest to kolejny krok rozwoju automatyzacji, dzięki której można obsłużyć zadania o dużym stopniu złożoności, które wcześniej były zbyt trudne lub kosztowne do wykonania.

Główne korzyści z hiperautomatyzacji w biznesie obejmują:

 • Zwiększoną efektywność i produktywność: organizacje mogą zautomatyzować złożone procesy, pozwalając pracownikom skupić się na bardziej skomplikowanych, czy kreatywnych zadaniach.
 • Poprawę obsługę klienta: zautomatyzowane technologie, takie jak chatboty, mogą natychmiastowo reagować na zapytania i dostarczać spersonalizowane rozwiązania.
 • Usprawnienie procesów: poprzez automatyzację procesów hiperautomatyzacja redukuje błędy i poprawia dokładność ich wykonania.
 • Oszczędność kosztów: hiperautomatyzacja w biznesie pomaga zaoszczędzić koszty związane z pracą ręczną i wydatkami operacyjnymi.
 • Lepsze zarządzanie danymi: zautomatyzowane systemy zbierają i analizują dane w czasie rzeczywistym, oferując cenne informacje na temat zachowań klientów.
 • Poprawę bezpieczeństwa: hiperautomatyzacja redukuje ryzyko popełnienia błędów, zwiększa bezpieczeństwo danych i pomaga organizacjom zarządzać dostępem do wrażliwych informacji.
 • Zgodność z regulacjami dotyczącymi prywatności: zautomatyzowane systemy wspierają przestrzeganie przepisów i standardów branżowych.
 • Szybsze podejmowanie decyzji: hiperautomatyzacja eliminuje manualne procesy, umożliwiając szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji.
Główne korzyści płynące z hiperautomatyzacji:

Zwiększenie efektywności i produktywności
Poprawa jakości obsługi klienta
Usprawnienie procesów
Oszczędność kosztów
Lepsze zarządzanie danymi
Poprawa bezpieczeństwa
Zgodność z regulacjami dotyczącymi prywatności
Szybsze podejmowanie decyzji

Rozwój tradycyjnej automatyzacji

Tradycyjna automatyzacja była wykorzystywana w celu eliminacji powtarzalnych zadań, redukcji błędów i zwiększenia produktywności w biznesie. Przejście w kierunku hiperautomatyzacji to ogromny postęp. Łączy ona sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i inne nowoczesne technologie do usprawnienia złożonych procesów, które dawniej były poza zasięgiem klasycznej automatyzacji.

Hiperautomatyzacja w biznesie wyróżnia się zdolnością wprowadzania efektywności, opłacalności i elastyczności. Pomaga to organizacjom skoncentrować się na wprowadzaniu innowacji, poprawie doświadczenia klienta i strategicznym podejmowaniu decyzji, zamiast na manualnych, czasochłonnych zadaniach.

Tradycyjna automatyzacja zazwyczaj koncentruje się na usprawnianiu powtarzalnych zadań opartych na regułach. Hiperautomatyzacja poszerza ten zakres o bardziej złożone zadania poznawcze, które tradycyjnie wymagały interwencji człowieka. Pozwala to przedsiębiorstwom na automatyzację szerszego zakresu procesów we wszystkich działach.

Hiperautomatyzacja w biznesie często stanowi część szerszych inicjatyw transformacji cyfrowej. Działa ona w synergii z analizą Big Data, obliczeniami chmurowymi i internetem rzeczy, aby zapewnić organizacjom holistyczne spojrzenie na wykonywane operacje. Dzięki tej integracji, firmom łatwiej jest podejmować decyzje i efektywniej alokować zasoby.

Tradycyjne systemy automatyzacji często nie potrafią elastycznie dostosować się do zmieniających się warunków na rynku. Hiperautomatyzacja zwiększa adaptacyjność dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu, pozwalając systemom ewoluować i optymalizować się na podstawie danych w czasie rzeczywistym i zmieniających się wymagań biznesowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analizy i algorytmów uczenia maszynowego organizacje mogą lepiej zrozumieć swoje operacje, zachowania klientów i trendy rynkowe.

Dowiedz się więcej o optymalizacji procesów i zwiększaniu efektywności dzięki automatyzacji biznesowej.

Rola sztucznej inteligencji w hiperautomatyzacji 

Sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w hiperautomatyzacji, umożliwiając analizę danych, prognozowanie oraz ciągłe uczenie się na podstawie zgromadzonych informacji. Ogromne znaczenie zyskuje też generatywna sztuczna inteligencja. Raporty Gartnera na temat generatywnej sztucznej inteligencji podkreślają jej różnorodne zastosowania, kładąc nacisk na rolę w tworzeniu unikatowych treści, projektów i rozwiązań. W 2024 roku aplikacje generatywnej sztucznej inteligencji staną się powszechnie wykorzystywane do usprawniania procesów automatyzacji.

Hiperautomatyzacja w biznesie wykorzystuje różnorodne innowacyjne technologie:

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, które umożliwiają systemom uczenie się oraz podejmowanie decyzji opartych na danych.
 • Robotyka, która odgrywa ważną rolę w branżach takich jak produkcja, automatyzując różne zadania fizyczne.
 • Chatboty, które zapewniają natychmiastowe wsparcie, poprawiając interakcje z klientami.
 • Analityka danych, która jest wykorzystywana do pozyskiwania informacji z dużych zbiorów danych, wspomagając podejmowanie decyzji i optymalizację procesów.
 • Internet rzeczy, dzięki któremu wyciągane są dane w czasie rzeczywistym z połączonych ze sobą urządzeń, co pozwala bardziej kompleksowo zrozumieć operacje.
 • Obliczenia chmurowe, które zapewniają elastyczność i skalowalność niezbędną do wdrażania i zarządzania rozwiązaniami hiperautomatyzacji.

Główne trendy w automatyzacji na 2024 rok

W miarę jak sztuczna inteligencja staje się podstawą dzisiejszej transformacji cyfrowej, organizacje są chętne do przekształcenia jej potencjału w wyraźne korzyści. Hiperautomatyzacja w biznesie staje się potężnym narzędziem do przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji. Może pomóc w szybkim i efektywnym wykorzystaniu innowacji, zapewniając postęp w technologiach transformacyjnych.

Jakie są główne trendy w automatyzacji, które będą definiować biznes w 2024 roku?

Współpraca sztucznej inteligencji i automatyzacji

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i automatyzacji będą wykorzystywane do rozwoju technologii. Jednym z ważniejszych przykładów tych rozwiązań jest inteligentne przetwarzanie dokumentów. Wydobycie informacji z komunikacji, procesów i zadań oraz zautomatyzowane testowanie również zyskują na popularności, demonstrując ogromny potencjał do poprawy efektywności.

Zwiększenie transparentności w firmach

Organizacje odnoszące największe sukcesy wykorzystują procesy oparte na sztucznej inteligencji i eksplorację zadań, aby uzyskać kompleksowy wgląd w swoje operacje biznesowe. Takie podejście pozwala firmom szybko diagnozować błędy i nieefektywne procesy, zapewniając optymalną wydajność. Przejrzystość staje się kluczowa w ciągłym doskonaleniu i optymalizacji przepływów pracy.

Wprowadzenie dużych modeli językowych

Wzrost popularności wirtualnych asystentów, często nazywanych "ko pilotami", to jeden z głównych trendów na 2024 rok. Są one zasilane przez duże modele językowe, dzięki czemu rozumieją prosty język i mogą skutecznie wykonywać zadania. W miarę wdrażania tego rozwiązania przez miliony pracowników sektora nauki, sposób wykonywania pracy przejdzie sporą transformację.

Rozszerzanie możliwości za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego

Przemysł automatyzacji poszerza możliwości maszyn za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji i NLP. Te technologie umożliwiają automatyczne tworzenie istotnych danych i testowanie, które poprawia jakość i szybkość wykonywania procesów. Oprogramowanie do “samoleczenia się” robotów jest dodatkową wartością, która wynika z wykorzystania hiperautomatyzacji w biznesie.

Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji

Zrozumienie ryzyka związanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest priorytetem i wymaga wprowadzenia odpowiednich reguł. Odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji obejmuje wybór dostawców i partnerów, którzy traktują poważnie zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności. Różne organizacje rządowe wprowadzają coraz to nowe przepisy dotyczące prywatności, które mają dbać o to, aby nowoczesne technologie przynosiły korzyści przedsiębiorstwom, klientom i społeczeństwu.

Jak hiperautomatyzacja wpływa na sektor finansów i bankowości

Hiperautomatyzacja w biznesie poprawia efektywność, rozwój i innowacyjność firm oraz zapewnia im przewagę konkurencyjną. W 2024 roku będzie miała jeszcze większy wpływ na sektor finansów i bankowości niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym z najważniejszych jej zalet jest poprawa bezpieczeństwa w branży bankowej. Korzystając z zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, hiperautomatyzacja wzmacnia środki bezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarze wykrywania oszustw finansowych.

Wprowadzenie hiperautomatyzacji oznacza, że instytucje finansowe będą mogły teraz polegać na inteligentnych systemach do analizy wzorców, wykrywania anomalii i reagowania na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. To nie tylko minimalizuje ryzyko występowania oszust, ale zwiększa też ogólną odporność ekosystemu finansowego. W miarę jak zagrożenia cybernetyczne ewoluują, zdolność hiperautomatyzacji do adaptacji i proaktywnego reagowania na wyzwania związane z bezpieczeństwem staje się coraz bardziej istotna dla ochrony wrażliwych danych finansowych.

Dodatkowo, hiperautomatyzacja odgrywa kluczową rolę w usprawnianiu działań związanych ze zgodnością z regulacjami, gwarantując, że instytucje finansowe stosują rygorystyczne przepisy i wymagania. Dynamiczny charakter zmian w regulacjach często bywa problematyczny dla tradycyjnego manualnego podejścia do zagwarantowania zgodności. Hiperautomatyzacja nie tylko przyspiesza ten proces, ale także minimalizuje margines błędu, zwiększając tym samym skuteczność regulatorów.

Hiperautomatyzacja ma ogromny wpływ na finanse i bankowość, zwiększając poziom bezpieczeństwa w sektorze. Wspiera instytucje finansowe, wykorzystując inteligentne systemy do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i minimalizowania ryzyka oszustw. Jest to kluczowe dla utrzymania silnego i odpornego systemu finansowego w obliczu ewoluujących zagrożeń cybernetycznych. Ponadto, hyperautomatyzacja przyspiesza i usprawnia procesy zgodności z regulacjami, sprawiając, że firmy potrafią się odnaleźć w ciągle zmieniającym się świecie finansów.

GRAFIKA – STATYSTYKA
Wartość RPA i hiperautomatyzacji w sektorze bankowości prawdopodobnie osiągnie wartość 4,980.50 mln dolarów do roku 2029.
Źródło: GlobeNewswire

Co przyniesie przyszłość?

Trendy w automatyzacji na rok 2024 wskazują na głęboki przeskok w kierunku zwiększonej efektywności, elastyczności, przejrzystości, adaptacyjności i innowacji. Celem jest stworzenie zintegrowanego środowiska, w którym automatyzacja, wspierana zaawansowanymi technologiami, takimi jak generatywna sztuczna inteligencja, nie tylko usprawnia procesy, ale także sprzyja rozwojowi.

Rola automatyzacji w poprawie doświadczenia klienta jest kluczowa, gdyż przedsiębiorstwa dążą do świadczenia coraz bardziej spersonalizowanych i efektywnych usług. W miarę jak organizacje przyjmują te trendy, będą zdolne odkryć nowe poziomy innowacji i konkurencyjności w ewoluującym krajobrazie hiperautomatyzacji w biznesie.

Fintin automatyzuje procesy biznesowe

Hiperautomatyzacja w biznesie stoi na czele przemiany sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw. Integracja sztucznej inteligencji, zwłaszcza aplikacji generatywnej AI, zdefiniuje na nowo krajobraz automatyzacji. Fintin jest gotowy na tę transformację, oferując platformę do automatyzacji procesów biznesowych, zwłaszcza w branżach leasingu, finansów i bankowości.

W nadchodzących artykułach na blogu skupimy się na kilku kluczowych obszarach związanych z automatyzacją biznesu, prezentując różnorodność dostępnych na rynku rozwiązań. Naszym pierwszym tematem będzie połączenie Fintina z platformą Camunda, które pokazuje, jak można efektywnie wspierać procesy w finansach.

Następnie skupimy się na sztucznej inteligencji. Pokażemy, jak Fintin, Camunda i AI współpracują, aby wynieść automatyzację na wyższy poziom, prezentując wykorzystanie interpretacji danych i zachowań użytkownika z wykorzystaniem AI do lepszych doświadczeń Klienta w obsłudze.

Poruszymy także kwestię połączenia Fintina, SensID i Camundy. Dostarcza to wglądu w zaawansowane rozwiązania automatyzacyjne, które wynikają z integracji tych trzech elementów. W szczególności chcemy skupić się na kognitywnej automatyzacji w oparciu o dokumenty z wykorzystaniem m.in. NLP. 

Zagłębimy się też w temat Fintina w chmurze obliczeniowej i usług dostępnych w takim ekosystemie. Pokażemy, w jaki sposób to połączenie pozwala na optymalizację wymaganej infrastruktury, a także przekształca procesy obsługi Klienta, eliminując potrzebę korzystania z tradycyjnych serwerów oraz zwiększając skalowalność i elastyczność operacji.

Ta seria artykułów ma na celu pokazanie roli różnych narzędzi automatyzacji w finansach. Fintin odgrywa kluczową rolę w napędzaniu tej rewolucji. Ułatwia płynną integrację z platformami takimi jak Camunda i rozszerza swoje możliwości w połączeniu z zaawansowanymi technologiami, takimi jak AI, SensID i chmura obliczeniowa/serverless. Inteligentne rozwiązania Fintin tworzą nowoczesną i innowacyjną przyszłość dla świata finansów.

© 2024 - TUATARA. All Rights Reserved