Pozostało min

Obsługa Spraw – zdefiniuj procesy, które osiągną cele biznesowe

  • 03.03.2023
  • 4 min

Aby zapewnić najlepszą obsługę, instytucje finansowe muszą szybko i efektywnie rozwiązywać problemy swoich klientów. Ręczne przetwarzanie zapytań, dokumentów czy wniosków jest czasochłonne i kosztowne. Klienci oczekują, że decyzje podejmowane będą sprawnie, niezależnie od tego, na którym kroku procesu finansowania się znajdują. Moduł Obsługa Spraw platformy Fintin integruje wszystkie procesy dotyczące klienta, będąc centralnym punktem monitorowania zadań i zapewnia efektywny przebieg procesu biznesowego.

Czym jest Obsługa Spraw?

Obsługa spraw finansowych opiera się na wielu powiązanych lub niezależnych zadaniach, procesów biznesowych, które trafiają do instytucji różnymi kanałami. Komunikacja z klientem może przebiegać via e-maili, za pomocą portali self-service, za pośrednictwem kanału telefonicznego, przy zaangażowaniu konsultanta, czy za pomocą tradycyjnej poczty. Zarządzanie sprawami klienta często angażuje również pracowników z kilku oddzielnych działów w firmie, w tym sprzedawców, ekspertów zajmujących się obsługą klienta, analityków czy pracowników działu prawnego. Rozwiązaniem na skuteczne zarządzanie wszystkimi sprawami jest wdrożenie narzędzia, pozwalającego w jednym miejscu zintegrować zadania, dotyczące danej sprawy czy jej obiektu - np. klienta, środka trwałego, umowy czy zabezpieczenia (zatem zarówno zadania operacyjne, wymagające udziału klienta, jak i te, dotyczące wewnętrznych procesów).

Obsługa Spraw

Obsługa Spraw to jeden z kluczowych modułów innowacyjnej platformy finansowej Fintin. Nie tylko pomaga w usprawnieniu i optymalizacji kontaktów firma-klient, pozwala przede wszystkim zautomatyzować i śledzić procesy finansowe, zapewniając dotrzymywanie terminów i dokładność danych. Zapewnia scentralizowaną lokalizację dla wszystkich zadań finansowych, umożliwiając łatwiejszą współpracę i komunikację między klientem, a różnymi obsługującymi go zespołami i działami. Pozwala więc wyeliminować nieefektywne działania, zwiększa przepływ informacji oraz upraszcza ścieżkę kontaktów z klientem.

Proste zarządzanie procesami z modułem Obsługa Spraw:

Podstawowym zadaniem modułu Obsługa Spraw jest scentralizowanie wszystkich procesów dotyczących klienta w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Dzięki łatwej integracji z innymi modułami i submodułami Fintina, możliwe jest jednak dokładne dostosowanie narzędzia do występujących w firmie procesów biznesowych. System zarządzania zadaniami może być wzbogacony o analizę danych o procesach, wykorzystującą moduł raportowania zdarzeń, pozwala zdefiniować poziom SLA, wyznaczyć zastępstwa (np. w wypadku nieobecności pracownika, odpowiedzialnego za danego klienta) czy dokładnie zdefiniować role i uprawnienia dostępu do konkretnych danych klienta.

Obsługa Spraw umożliwia: 

obsługę spraw rejestrowanych przez dowolny kanał z odpowiedzią do kanału wybranego przez użytkownika 

konsultacje między zespołami w konwersacyjnej formie 

łatwą dekretację spraw 

generowanie dokumentów  

pełną historię realizowanych procesów

W jaki sposób Obsługa Spraw zoptymalizuje procesy w Twojej firmie?

System zarządzania zadaniami i obsługi spraw klienta może być integrowany z dowolnym silnikiem procesowym czy narzędziem służącym do orkiestracji procesów (jak np. popularna Camunda) – jednym lub wieloma. Co więcej, w ramach jednego systemu, pozwala na definiowanie własnych procesów i ekranów poprzez dopasowanie funkcjonalności do potrzeb konkretnej firmy.

To wygodny interfejs do obsługi bieżącej, operacyjnej pracy, który daje możliwość łatwego połączenia z innymi modułami i submodułami Fintina oraz obecnym ekosystemem IT organizacji. Może więc np. wykorzystywać dane, dostępne w Kartotece Klienta lub module Inteligentne Dokumenty, automatycznie rozpoznających, klasyfikujących i przetwarzających oferty, zgłoszenia czy faktury. Inteligentne Dokumenty to także m.in. moduł służący do konfiguracji szablonów dokumentów, dostępny razem z Generatorem Pism, który pozwala na budowanie własnych szablonów dokumentów dla wskazanych procesów, a następnie łatwe ich wykorzystanie w ramach Obsługi Spraw, zgodnie z potrzebami biznesowymi.

Zalety: 

Współpraca z dowolnym systemem orkiestracji procesów, 

integracja z submodułami Fintina 

mechanizmy delegowania zadań 

urlopy 

zastępstwa 

kalendarz obecności 

moduł powiadomień użytkownika o nowych zdarzeniach na jego zadaniach i procesach 

konwersacyjna obsługa konsultacji 

gotowe mechanizmy służące do budowania audytu zadań i procesów oraz przeglądania ich historii  

dostęp do repozytorium plików oraz generatora dokumentów dla Klienta

Fintin – modułowy, kompletny zestaw narzędzi ułatwiających obsługę finansowania

System zarządzania Obsługą Spraw jest jednym z modułów platformy Fintin – innowacyjnego rozwiązania doskonale dopasowanego do potrzeb dostawców usług finansowych, firm faktoringowych i leasingowych, dealerów samochodowych, brokerów oraz ich klientów. Posiada kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do zapewnienia kompleksowej oferty finansowania. Dzięki gotowym i elastycznym modułom, Fintin może być wykorzystywany na wiele sposobów, zależnie od potrzeb. Jest to elastyczne, bezpieczne i zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności rozwiązanie, które można wdrożyć w wybranej konfiguracji - on-premise, hybrydowo lub w chmurze.

Dzięki wykorzystaniu elastycznych modułów, z których każdy zawiera gotowe, predefiniowane procesy i integracje, usługa może być łatwo dostosowana do wymagań biznesowych klientów. Skorzystać mogą oni z wszystkich dostępnych modułów lub wybrać tylko te, które są niezbędne – np. Aktywna Wtyczka, Centrum API, Cyfrowy Asystent, Obsługa Spraw, Inteligentne Dokumenty czy rozwiązanie pomagające korzystać z danych bankowych zgodnie z zasadami otwartej bankowości (PSD2). Więcej o modułach Fintin można przeczytać na stronie platformy.

© 2024 - TUATARA. All Rights Reserved