Pozostało min

Jak maksymalnie wykorzystać potencjał AI w leasingu

  • 28.06.2024
  • 7 min

Transformacja branży leasingowej odbywa się głównie dzięki integracji ze sztuczną inteligencją (AI). Ta innowacyjna zmiana gwarantuje usprawnienie różnych aspektów leasingu, od obsługi klienta po zarządzanie ryzykiem. W tym artykule omawiamy korzyści i wyzwania związane z wdrożeniem AI w sektorze leasingowym, koncentrując się również na wpływie, jaki AI Act ma na tę transformację.

Rola AI w leasingu

AI w leasingu odnosi się do wykorzystania sztucznej inteligencji w celu automatyzacji zadań, usprawnienia procesów i poprawy obsługi klienta. Dzięki asystentom opartym na AI, agenci mogą skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, zwiększając swoją efektywność i zapewniając bardziej spersonalizowane doświadczenie dla klientów.

Wykorzystująć technologię AI w leasingu należy również wziąć pod uwagę kilka przeszkód do pokonania. Zaliczają się do nich obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa, bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami oraz zarządzanie jakością danych.

Integracja AI w leasingu oznacza również to, że firmy muszą ciągle monitorować swoje wyniki i wprowadzać niezbędne zmiany, aby utrzymać konkurencyjność na rynku.

Zalety wprowadzenia AI do leasingu

Przyjrzyjmy się w jaki sposób AI pomaga rozwijać zaawansowane oprogramowanie do zarządzania w sektorze leasingowym.

Poprawa doświadczenia użytkowników

AI znacznie poprawia interakcje z klientami w branży leasingowej. Jednym z najważniejszych jej zastosowań są chatboty, które mogą efektywnie obsługiwać klientów i oferować spersonalizowane opcje leasingu wykorzystując informacje na temat klienta. Nie tylko zwiększa to ich satysfakcję, ale również pozwala agentom skupić się na bardziej złożonych zadaniach.

72% konsumentów jest skłonnych zapłacić więcej za umowę leasingową, która oferuje opcje personalizacji.

Source: tchek

Automatyzacja przetwarzania aplikacji

Kolejnym ważnym zastosowaniem AI w leasingu jest automatyzacja procesów przetwarzania aplikacji. Algorytmy AI mogą szybko i dokładnie przetwarzać duże ilości aplikacji, skracając czas i wysiłek potrzebny na ręczne ich przetwarzanie. Prowadzi to do szybszego podejmowania decyzji i poprawia ogólną efektywność operacyjną.

Lepsze zarządzanie ryzykiem

AI jest również doskonałym narzędziem do zarządzania ryzykiem w branży leasingowej. Zaawansowane algorytmy mogą wykrywać i zapobiegać oszustwom poprzez analizę wzorców i anomalii w wykorzystywanych danych. Dodatkowo, AI dokładniej ocenia ryzyko kredytowe, przez co firmy leasingowe podejmują świadome decyzje dotyczące udzielania kredytów i minimalizują potencjalne straty.

Mniejsze koszty operacyjne

Dodatkowo, automatyzacja operacji za pomocą AI prowadzi do oszczędności kosztów. Dzięki ograniczeniu ręcznej pracy przy rutynowych zadaniach, firmy mogą obniżyć koszty administracyjne i zoptymalizować alokację zasobów. Pozwala to firmom leasingowym działać bardziej efektywnie i skupić się na strategicznym wzroście.

Wyzwania związane z wykorzystaniem AI w sektorze leasingowym

Wdrożenie AI w branży leasingowej niesie ze sobą szereg wyzwań, od technicznych po regulacyjne i etyczne. Oto niektóre z nich.

Wyzwania związane z wykorzystaniem AI w leasingu
Zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności
Zapewnienie bezpieczeństwa danych
Wysokie koszty wdrożenia
Obawy dotyczące stabilności zatrudnienia

Zgodność z regulacjami (AI Act w Unii Europejskiej)

AI Act, obowiązujący w Unii Europejskiej, zawiera kompleksowe ramy regulujące rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji, szczególnie w sektorach takich jak usługi finansowe.

Akt klasyfikuje systemy AI według czterech poziomów ryzyka:

  • Systemy o nieakceptowalnym ryzyku (np. systemy prewencyjne, identyfikacja biometryczna) są zakazane.
  • Systemy wysokiego ryzyka (np. oceny kredytowe oparte na AI) muszą przestrzegać surowych zasad dotyczących zarządzania ryzykiem, jakości danych, przejrzystości i cyberbezpieczeństwa oraz wymagają rejestracji w bazie danych UE.
  • Systemy o ograniczonym ryzyku (np. chatboty) muszą spełniać obowiązki dotyczące przejrzystości, takie jak oznaczanie treści generowanych przez AI.
  • Systemy o niskim lub minimalnym ryzyku są zalecane, ale nie są zobowiązane do przestrzegania kodeksu postępowania.

Instytucje finansowe muszą dokładnie interpretować te wytyczne i dbać o zgodność z nimi przy wykorzystywaniu technologii AI. Firmy muszą opracować ramy zgodności, inwentaryzować i klasyfikować zasoby AI według poziomów ryzyka oraz utworzyć zespół międzyfunkcyjny do zarządzania ryzykiem i zgodnością AI.

Gwarancja bezpieczeństwa danych

Integracja AI w leasingu wymaga korzystania z solidnych środków gwarantujących bezpieczeństwo danych. Ochrona wrażliwych danych klientów przed naruszeniami i nieautoryzowanym dostępem jest kluczowa. Firmy muszą inwestować w zaawansowane protokoły bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć swoje dane i utrzymać zaufanie klientów.

Wysokie koszty wdrożenia

Początkowo, żeby wdrożyć AI w firmach leasingowych, wymagany jest bardzo duży wkład finansowy. Obejmuje to koszty związane z zakupem technologii, szkoleniem personelu i utrzymaniem systemów AI. Warto jednak porównać te koszty z potencjalnymi długoterminowymi korzyściami, aby ocenić opłacalność takich inwestycji.

Obawy dotyczące stabilności zatrudnienia

AI w leasingu budzi również obawy dotyczące wpływu na zatrudnienie. W miarę jak AI automatyzuje więcej zadań, istnieje potencjalne ryzyko utraty miejsc pracy. Firmy muszą rozwiązać te obawy poprzez przeszkolenie pracowników i tworzenie nowych ról, które wykorzystują technologię AI.

Przykłady wdrożenia AI w leasingu

Wdrożenie AI w branży leasingowej doprowadziło do innowacyjnych rozwiązań i znacznych usprawnień w efektywności, podejmowaniu decyzji i doświadczeniu klienta. Oto dwa przykłady pokazujące korzyści płynące z wykorzystania AI w leasingu.

VeloBank

VeloBank, czołowy przedstawiciel branży leasingowej, jest pionierem w wykorzystywaniu technologii AI. Firma wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i algorytmy uczenia maszynowego, aby sprostać wyzwaniom operacyjnym, takim jak przetwarzanie skarg klientów i odpowiadanie na zapytania kredytowe. Stworzyli też chatbota wspomaganego przez AI dla analityków kredytowych, który jest odpowiedzialny za natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące kredytów hipotecznych, zwiększając tym samym efektywność i dokładność. Dodatkowo, VeloBank wykorzystuje AI, w szczególności widzenie komputerowe i analitykę tekstu, do weryfikacji, czy produkty są ekologiczne, poprzez odczytywanie i analizę nieustrukturyzowanych opisów produktów.

Citi Handlowy

Citi Handlowy aktywnie wykorzystuje innowacje AI, takie jak modele leasingowe „pay how you drive” i „pay how you live”. Modele te wymagają dużych, dobrze zorganizowanych zbiorów danych, nad którymi bank obecnie pracuje. AI jest głównie wykorzystywana do procesów back-office, wsparcia pracowników i pozyskiwania danych z dokumentów. Pomimo wyzwań regulacyjnych, takich jak zgodność z RODO i konieczność obszernych dokumentacji, Citi Handlowy jest zaangażowany w bezpieczne i zrównoważone wdrażanie AI. Jednocześnie wykorzystuje tę technologię do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej.

Do końca 2024 roku możemy spodziewać się, że generatywna AI będzie odgrywać znaczącą rolę w prowadzeniu biznesu w branży leasingowej. Równie ważne będzie też odpowiedzialne integrowanie AI z interakcjami ludzkimi, w której ludzka ekspertyza będzie kierować i regulować działania sztucznej inteligencji.

Kim YoungWiceprezes Fogelman Properies

TUATARA wspiera wykorzystanie AI w leasingu

AI ma szansę zrewolucjonizować branżę leasingową, poprawiając doświadczenia klientów, automatyzując procesy, zarządzając ryzykiem i obniżając koszty. Jednak droga do osiągnięcia sukcesów jest wyzwaniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę zgodność z regulacjami, bezpieczeństwo danych i kosztów wdrożenia. Firmy leasingowe mogą wykorzystać pełen potencjał AI, napędzając innowacje i rozwój w sektorze.

Fintin jest pionierem w wykorzystaniu AI w leasingu poprzez spersonalizowane oferty i doskonałe doświadczenie klienta. Wdrażamy nowoczesne technologie, które dbają o przyszłość branży. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego podejścia.

Możesz też poznać nasze doświadczenie w branży leasingowej, oglądając poniższe materiały):

© 2024 - TUATARA. All Rights Reserved