Pozostało min

Pay-as-you-go, circular economy – innowacje w leasingu

  • 09.05.2024
  • 5 min

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów na wygodne i elastyczne rozwiązania, proponujemy innowację w ofertach finansowych, łączącą leasing, koncepcje "pay-as-you-go" oraz gospodarki cyrkularnej (ang. circular economy). Czy rata dynamiczna to przyszłość leasingu?

Wykorzystanie danych dla lepszego doświadczenia klienta

Optymalizacja procesów biznesowych staje się kluczowym czynnikiem w budowaniu trwałych relacji z klientami. Integracja danych odgrywa istotną rolę w tym procesie, umożliwiając personalizację ofert i szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów. Zgodnie z raportem Związku Polskiego Leasingu, postęp w digitalizacji w branży będzie kontynuowany, a firmy leasingowe będą coraz bardziej zaawansowane w zbieraniu danych dotyczących aktywów, ich wykorzystania oraz zachowań konsumentów, dążąc do doskonalenia i spersonalizowania ofert z myślą o swoich klientach.

Korzystanie z danych i nowoczesnych narzędzi może odmienić branżę finansową dzięki dynamicznym ofertom dostosowanym do zmieniających się potrzeb klientów"

Marcin MajkaProduct Owner Fintina w TUATARA

Nowe podejście do modelu biznesowego

Podczas konferencji e-Leasing Day 6.0, Marcin zaprezentował innowacyjną koncepcję aplikacji umożliwiającej klientom dokładne śledzenie kosztów leasingu/najmu opartą o koncepcję "raty dynamicznej" wyliczanej przy udziale AI. Obecnie najem jest porównywany przez klientów do subskrypcji, - raport DigitalPoland wykazał, że aż 81% badanych preferuje usługi subskrypcyjne, które zapewniają większą wygodę i elastyczność w użytkowaniu. W związku z tym rosnącym trendem firma proponuje zacząć myśleć o usługach finansowych jako o subskrypcji, ale opartej na koncepcji „pay-as-you-go” – płacisz tyle, ile używasz. Jak to może wyglądać w praktyce?

fintin widok

Jeżeli klient pozwoli finansującemu na uzyskiwanie odpowiednich danych z aplikacji, wówczas będzie zbierał punkty i możliwe będzie obniżenie raty, czyli skorzystanie przez niego z raty dynamicznej. Kluczowe będą informacje dotyczące tego jak klient użytkuje pojazd, czy jeździ ekologicznie, czy serwisuje pojazd zgodnie z jego zużyciem, jak często go używa etc.

Jakie dodatkowe korzyści płyną z używania opisanej aplikacji? Stanie się ona głównym punktem styku pomiędzy leasingodawcą a klientem. Jeżeli zostanie udostępniona już na etapie zawierania umowy, to zapewni instytucji łatwą weryfikację tożsamości klienta, wdrożenie transakcji paperless, formalności związanych z odbiorem aktywa, np. samochodu.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, protokół zdawczo-odbiorczy może się odbywać tylko za pomocą aparatu w telefonie! 

Dzielenie się zyskiem z klientem – czy to możliwe?

Obecnie produkty finansowe składają się z trzech głównych elementów: podstawowej oferty finansowej (takiej jak liczba rat i wartość rezydualna), części kapitałowo-odsetkowej oraz dodatkowych usług i produktów, które są uwzględniane w budżecie, obejmującym obsługę serwisową i ubezpieczenia, a także marżę i opłaty administracyjne.

fintin widok

TUATARA proponuje model pośredni, w którym analiza eksploatacji pojazdu nie opiera się na średnich miesięcznych kosztach, lecz na rzeczywistych danych eksploatacyjnych pobieranych z aplikacji i potwierdzanych danymi serwisowymi. Dzięki temu instytucja finansowa może zaproponować klientowi bardziej spersonalizowane rozwiązania, a budżet jest obliczany na podstawie historycznych danych firmy dotyczących produktów dodatkowych.

Wykorzystanie danych i automatyzacji sprzedaży pozwala na optymalizację procesów oraz dzielenie się zyskiem z klientem. Taki model to unikalna propozycja, wpisująca się w trendy kształtujące nowoczesną gospodarkę – instytucja, która zdecyduje się na takie rozwiązanie z pewnością będzie wyróżniała się na rynku. 

Circular economy w leasingu pojazdów

Ideą, która sięga dalej, jest propozycja oparta na koncepcji gospodarki cyrkularnej w leasingu pojazdów, przewidująca, że pojazdy będą stale krążyć między użytkownikami, zamiast pozostawać nieużywane.

fintin widok

Skoro instytucja leasingowa posiadałaby już tak dokładne dane o samochodzie, jak historia sposobu hamowania, bezpieczeństwo jazdy, zużycie opon, itp. mogłaby tymi informacjami podzielić się ze wszystkimi klientami, dzięki czemu mieliby oni możliwość obserwowania samochodu, który chcą użytkować.  

Wizja przyszłości w branży finansowej, a szczególnie w branży leasingowej, kryje się w umiejętności strategicznego wykorzystania posiadanych zasobów. Kluczowym zagadnieniem staje się optymalizacja procesów w celu pełnego wykorzystania istniejących danych. Spółki leasingowe dysponują bogatym zbiorem danych, które powinny być fundamentem dla wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych

Marcin MajkaProduct Owner Fintina w TUATARA

Przeglądanie dostępnych pojazdów stanowi atrakcyjną propozycję dla nowych pokoleń wchodzących na rynek, ponieważ umożliwia im dokładnie zapoznanie się z historią wymarzonego pojazdu, w momencie, kiedy jest on użytkowany jeszcze przez innego klienta. 

Według cytowanego raportu Fundacji DigitalPoland, najczęściej przywoływaną wadą usług subskrypcyjnych jest ich zbyt wysoka cena oraz niekorzystne warunki umowy dla stałych użytkowników. Z tego punktu widzenia, opcja „pay-as-you-go" staje się atrakcyjną i przyszłościową alternatywą, umożliwiając użytkownikom płacenie tylko za faktyczne korzystanie z usługi, co wpisuje się w dążenie do większej efektywności i elastyczności na rynku leasingu pojazdów, kształtuje świadome i pożądane postawy wśród klientów, którzy z większą uważnością korzystają z leasingowanych zasobów. 

Eksperci z firm leasingowych rozważali takie rozwiązanie, lecz do tej pory żaden z graczy nie zdecydował się na jego wprowadzenie. Kluczową barierą są wymogi formalne, w tym konieczność zmiany podejścia do wyliczania raty leasingowej, szacowania wartości rezydualnej oraz możliwości zawierania umów zdalnie. Związek Polskiego Leasingu od wielu lat walczy o wprowadzenie zmian dotyczących możliwości zawierania umowy w formie dokumentowej. Sektor leasingowy nieuchronnie zmierza w kierunku większej digitalizacji, dbałości o środowisko naturalne i lepszego wykorzystania aktywów. Z tego kursu nie ma już odwrotu, dlatego jako Związek Polskiego Leasingu cieszymy się, że zmiana formy zawierania umów leasingowych na dokumentową została zapisana w projekcie ustawy deregulacyjnej. Liczymy na wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie jeszcze w tym roku.

Monika Constant Prezeska Związku Polskiego Leasingu
© 2024 - TUATARA. All Rights Reserved